Krótka historii regionu Macedonii i Republiki Macedonii.

259
Skopje - Macedonia

Życie na terenie Macedonii tętniło już w czasach neolitu. Region Macedonii wyróżnia się niesamowicie barwną i ciekawą, jednak mało znaną historią. Warto więc zapoznać się z tą interesującą historią niesamowitego i godnego uwagi regionu, którym kiedyś władał Aleksander Wielki

Pierwsze państwo macedońskie zostało założone przez Perdikkasa. Jednak to za czasów Aleksandra I, pod nazwą Macedończyków zostały scalone w jedność wszystkie plemiona zamieszkujące górną Macedonię. To właśnie za czasów Aleksandra Wielkiego Macedonia stała się wielkim i potężnym państwem, które jednak zostało podzielone po jego śmierci. Saloniki, późniejsza metropolia całego regionu, została założona przez króla Kassandra, w późniejszym okresie miasto to zostanie drugą najważniejszą metropolią wschodu, zaraz po Konstantynopolu.

W późniejszym okresie Macedonia została rabowana przez sąsiadów, między innymi prze Rzymian.Jednak akurat ten rabunek przyczynił się do rozwoju regionu oraz spowodował dominację łaciny, która później została wyparta przez grekę. Gdy zakończył się okres panowania rzymskiego, teren Macedonii został zaludniony przez Słowian, którzy utworzyli państwa plemienne.

W późniejszym okresie Macedonia była częścią Bułgarii. Trwało to niespełna dwieście lat, a przez następne dwieście lat Macedonia znajdowała się pod wpływem Bizancjum. Następnie znajdowała się kolejno pod panowaniem Serbii, Bułgarii i Bizancjum.

Ruch Macedończyków

Dopiero w XIX wieku pojawił się ruch Macedończyków, którzy uważali swój ród za odrębny naród. Idea ta została zaakceptowana dopiero przez komunistów, którzy zatriumfowali w Jugosławii w wyniku II wojny światowej. Socjalistyczna Republika Macedońska została utworzona 2 sierpnia 1944 roku. Była to jedna z sześciu republik wchodząca w skład Macedonii. Finalnie 8 września 1991 roku uzyskała niepodległość jako Macedonia. Warto wiedzieć, że region który tradycyjnie uznawany jest za Macedonię, obecnie znajduje się na terenie czterech państw: Macedonii Północnej, Grecji, Albanii i Bułgarii.