Ze względu na pandemię koronawirusa w 2020 roku wiele firm odnotowało bardzo znaczące straty, a mnóstwo mniejszych i średnich przedsiębiorstw walkę o przetrwanie niestety przegrało. Kondycja polskiego rynku magazynowego wygląda jednak bardzo dobrze. Pandemia, w przeciwieństwie do wielu branż, w przypadku magazynów była motorem napędowym. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że rynek magazynowy jest napędzany przez e-commerce, który w ostatnim roku po raz kolejny znacznie urósł. Przed rynkiem magazynowym rysuje się więc świetlana przyszłość. Konieczna jest jednak dalsza modernizacja magazynów, w celu automatyzacji procesów logistycznych.

Automatyzacja procesów magazynowych

Rok 2021 w przypadku magazynów z pewnością przebiegnie pod znakiem automatyzacji. Przyniesie ona znaczne przyspieszenie procesów magazynowych i zwiększenie przepustowości magazynu. Największym trendem na 2021 rok wydają się być automatyczne systemy gęstego magazynowania. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że gwarantują one wysoką wydajność procesów magazynowych. Jest to kluczowe w przypadku wysoko rozwiniętych hal, ponieważ gwarantuje nieprzerwaną pracę 24 godziny na dobę.

Automatycznymi systemami gęstego magazynowania zarządza system do zarządzania magazynem, który cały czas pilnuje zgodności procesów magazynowych. System gęstego magazynowania zapewnia również maksymalne wykorzystanie powierzchni magazynowej. Rozwiązanie to oznacza również obniżenie kosztów operacyjnych, np. poprzez obniżenie składu osobowego magazynierów. Jest to szczególnie ważne w czasach pandemii. Wiele razy dochodziło bowiem do sytuacji, w której magazyn należało zatrzymać na kilka dni z powodu kwarantanny. Wyposażenie magazynu w automatyczny system gęstego składowania, jest dość drogą inwestycją, ale zwrot z niej, powinien nastąpić bardzo szybko.

Popularność zyskają również z pewnością automatyczne wózki do przewożenia palet. Wymagają one skomplikowanego systemu do zarządzania magazynem, ale znacznie zwiększają wydajność prac.

Zielone magazyny

Trendem na rok 2021 będą również zielone magazyny. Pojęcie to oznacza oczywiście krok w stronę ekologii. W związku z tym modernizacje magazynów będą ukierunkowane na oszczędzanie energii elektrycznej i minimalną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Istotna będzie więc wymiana oświetlenia magazynu na oświetlenie LED, wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne czy wymiana wózków widłowych ze spalinowych na elektryczne. Wyposażenie magazynu w sprzęty energooszczędne, niesie również oszczędności finansowe i tym samym szybki zwrot z poniesionych inwestycji.

Bezdotykowe wymiarowanie i sortowanie paczek

Nowością w tym roku będą również systemy do bezdotykowego wymiarowania i segregacji paczek na linii transportowej. Niektóre systemy WMS pozwalają na automatyczną segregację paczek zgodnie z ich wymiarem. Daje to również możliwość, efektywnego śledzenie paczek w magazynie i zbierania szczegółowych informacji o asortymencie w systemie magazynowym. System daje również możliwość odszukania i odrzucenia towarów, które uległy uszkodzeniu.

Pod koniec ubiegłego roku, na rynku pojawiły się automatyczne sortery poprzeczne, które wyróżniają się możliwością transportowania i sortowania znacznie cięższych towarów. Magazyny, które do tej pory nie mogły sobie pozwolić na ich stosowanie ze względu na wysoką masę magazynowanych towarów, w roku 2021 z pewnością będą nimi zainteresowane.