Przewożenie medykamentów jest zagadnieniem, które przynajmniej w kilku aspektach wyróżnia się na tle przewozu standardowych artykułów. Dbałość o zachowanie szczególnych warunków takiego transportu powinna być zawsze na uwadze firm, specjalizujących się w tego typu zleceniach. W niniejszym artykule pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze okoliczności, jakie powinny zostać koniecznie uwzględnione przy podejmowaniu usługi, o której mowa w tytule.

Podstawa prawna i przepisy farmaceutyczne

O specjalnym statusie medykamentów w polskim prawie świadczy ustawa z dnia 6 września 2001 r. – “Prawo farmaceutyczne”. Ze wspomnianej wynika, że leków nie można traktować analogicznie do typowych artykułów, również w zakresie ich transportu. Rozwinięcie tego zagadnienia następuje w przepisach procedury zwanej “Dobrą Praktyką Dystrybucyjną” (ang. GDP).  Wspomniane dokumenty są do całościowego wglądu na stronach Sejmu RP ale pozwolimy sobie w dalszej kolejności na streszczenie ich istoty. W tym kontekście konieczne będzie rozpocząć od ogólnego zalecenia, że leki należy bezwzględnie zabezpieczać przed szkodliwym działaniem zewnętrznym, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym, a przewóz musi odbywać się bezpośrednio pomiędzy punktami nadania i odbioru.

Szczegółowe warunki transportu

Transport leków obostrzony jest  konkretnymi wymaganiami zawartymi w GDP.  Streszczając rzecz do podstawowych wytycznych, sposób w jaki dokonuje się przewóz powinien zagwarantować m.in.:

  1. możliwość jednoznacznej Identyfikacji produktów leczniczych, a także nadawcy i odbiorcy;
  2. środki zabezpieczające przed wzajemnym skażeniem substancji;
  3. prewencyjne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym, a także ewentualnością kradzieży;
  4. ochronę przed szkodliwym działaniem czynników termicznych (uwzględniając zarówno temperatury wysokiej, jak i niskie), wilgoci, światła oraz podobnych, mogących w jakikolwiek negatywny sposób wpłynąć na jakość medykamentów.

Zwracając szczególniejszą uwagę na optymalną temperaturę panującą w transporcie dodajmy, że jej norma zależna jest od predyspozycji indywidualnych przewożonych specyfików. Stąd też wynika oczywisty wniosek, że nie wszystkie typy leków można przewozić wraz z innymi. O temperaturze przewozu leków nadawca powinien poinformować transportującego. Najpowszechniejszymi zakresami temperatur przy przewozie leków są przedziały: 25°C-15°C,  15°C-8°C oraz 8°C do 2°C. Jako dodatkowy obowiązek należy jeszcze wliczyć udokumentowanie w jakiej temperaturze przebiegał transport. Wilgotność powietrza analogicznie do temperatury jest uwzględniana na podstawie wymagań konkretnych produktów, nie powinna jednak przekroczyć w żadnym przypadku poziomu 70%.