Windykacja jest działaniem, które ma doprowadzić do oddania należnych własności w sposób określony przepisami prawa. W celach windykacja podobna jest do egzekucji komorniczej, jest od niej jednak całkiem różna, ponieważ bazuje na odmiennych sposobach działania oraz inna jest jej regulacja prawna. Windykacja jest próbą arbitrażu pomiędzy osobą lub organem, który udzielił swoich własności, często reprezentowanym przez firmy windykacyjne, a dłużnikiem. Windykator ma za zadanie doprowadzić do dobrowolnego podpisania ugody i oddania należności przez dłużnika.

Windykacja poza granicami Polski

Proces windykacji w granicach Polski jest długofalowy i zawiły; może sprawić kłopot wielu osobom, nawet tym które z windykacją miały już do czynienia. Tym trudniej jest prowadzić skuteczne działania poza krajem, np. windykacja w Gruzji. Postępowanie komplikują tu różnice w kulturze i tradycjach prowadzenia biznesów oraz nieznajomość języka i prawodawstwa gruzińskiego.  Dodatkowym kłopotem jest też to, że Gruzja nie należy do wspólnoty krajów Unii Europejskiej. W takim przypadku dłużnik jest zobowiązany do wskazania pełnomocnika, który może odbierać upomnienia w Polsce. Jednym ze sposobów doręczania upomnień jest też droga elektroniczna. Aby prowadzić skuteczne działania windykacyjne w Gruzji warto skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej doświadczonej w prowadzeniu spraw międzynarodowych. Należy jednak nastawić się na długi czas oczekiwania, ponieważ ustawowo ani sądy w Polsce, ani w Gruzji nie mają określonego terminu podjęcia decyzji dotyczącej egzekucji windykacyjnej należności.

Proces windykacji zakończony sukcesem

Przebieg windykacji prowadzonej polubownie, bez długotrwałego procesu sądowego, ma na celu przez dialog i negocjacje doprowadzić do szybkiego odzyskania pieniędzy, jeżeli jednak zawiedzie, sprawę należy przekazać do sądu. Kiedy mówimy o windykacji w Gruzji, to należy wiedzieć, jakie są uwarunkowania wszczęcia egzekucji. To na przykład wiedza o dokładnym adresie dłużnika w państwie obcym. Wysokość długu lub suma długów przeliczona na euro, według ostatniego kursu ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przeddzień wysłania wniosku nie jest niższa niż 1500 €. Kolejną wytyczną jest termin przesłania pierwszego wniosku, egzekucja zostanie wszczęta, jeżeli nie minęło 5 lat, „licząc od dnia upływu terminu płatności należności pieniężnych”. Jeżeli spełnimy te warunki, sąd po rozpatrzeniu sprawy nakaże egzekucję dóbr dłużnika, a skutkiem tego będzie odzyskanie zamrożonych środków.

W windykacji należy być przede wszystkim konsekwentnym. Pobłażanie dłużnikom prowadzi do wydłużenia procesu odzyskiwania należności, a często przekłada się również na mniejszą efektywność działań windykacyjnych. W procesie zagranicznej windykacji, której przebieg dodatkowo jest skomplikowany, rekomendujemy wsparcie firmy windykacyjnej, która pomoże odzyskać należności.