Odpowiednie usytuowanie sprężarki ma duże znaczenie i dobór miejsce, a także zapewnienie urządzeniu odpowiednich warunków muszą być wykonane z należytą starannością. Czym powinno charakteryzować się najbardziej odpowiednie miejsce na sprężarkę?

Odpowiednio duże pomieszczenie

Przede wszystkim pomieszczenie, w którym ustawiona będzie sprężarka, powinno być odpowiednio duże – dopasowane do wielkości urządzenia. Oprócz samego kompresora powinno znaleźć się tam również miejsce na pojemniki do przechowywania kondensatu, czyli mieszaniny oleju i wody, która usuwana jest ze sprężarki. Należy jednocześnie pamiętać, by sprężarka ustawiona była w taki sposób, by możliwie z każdej strony był do niej dogodny dostęp. To ważne ze względu na konieczność regularnego serwisowania i konserwacji urządzenia, a także ewentualnych napraw.

W wielu firmach pomieszczenie ze sprężarką często jest niestety traktowane jak dodatkowy schowek. To duży błąd. Sytuacja taka sama w sobie nie doprowadzi do awarii, ale na pewno będzie utrudniać dostęp do kompresora.

Zabezpieczenie sprężarki przed zanieczyszczeniami

Sprężarki często wykorzystywane są w zakładach produkcyjnych, w których zasilają narzędzia i maszyny o napędzie pneumatycznym. Jeżeli praca zakładu powoduje duże zapylenie powietrza albo innego rodzaju zanieczyszczenie, pomieszczenie, w którym znajduje się kompresor, powinno być szczególnie dobrze zabezpieczone. W przypadku nowoczesnych urządzeń nawet relatywnie niewielkie ilości zanieczyszczeń (ale działające w długim czasie) mogą przyczynić się do zmniejszenia żywotności, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z konserwacją i naprawami. Wydajna wentylacja i odizolowanie pomieszczenia ze sprężarką w pełni rozwiązuje ten problem.

Dostęp do powietrza z zewnątrz

Należy też pamiętać o zapewnieniu dostępu do sprężarki powietrza z zewnątrz budynku. O ile zanieczyszczenie powietrza w zakładach produkcyjnych może być przyczyną awarii urządzenia, to jeżeli takie powietrze jest przez nie pobierane w czasie pracy, z całą pewnością przyczyni się to do znacznie szybszego zużywania filtrów, co w znaczący sposób podnosi koszty eksploatacji. W skrajnych sytuacjach może to prowadzić również do zanieczyszczenia skompresowanego powietrza, co może zagrozić delikatnym narzędziom o napędzie pneumatycznym. Dlatego powietrze do sprężarki powinno być zawsze dostarczane z zewnątrz. Najczęściej, dla zapewnienia maksymalnej jego czystości stosuje się specjalne instalacje doprowadzające, wyposażone w dodatkowe filtry, które zapobiegają dostawaniu się do środka zanieczyszczeń, które mogą być nawiewane przez wiatr.

Zapewnienie odpowiedniej izolacji akustycznej

Najnowocześniejsze modele sprężarek charakteryzują się znacznie cichszą pracą, niż urządzenia, które były w użyciu jeszcze kilka lat temu. Współczesne sprężarki śrubowe pracują znacznie ciszej i generują niższy poziom drgań, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania dodatkowej amortyzacji. Są cichsze, jednak nie wystarczająco ciche. Pracująca sprężarka o dużej mocy zawsze generuje hałas, który negatywnie wpływa na ludzi pracujących w jej pobliżu i którego natężenie zdecydowanie przekracza normy dopuszczane przepisami BHP. Dlatego też wymagane jest, by pomieszczenie, w którym znajduje się kompresor, było wyposażone w skuteczną izolację akustyczną.

Pomieszczenie, w którym umieszczona jest przemysłowa sprężarka, powinno w odpowiedni sposób chronić urządzenie, przede wszystkim przed wpływem zanieczyszczeń związanych z działaniem zakładu. Musi również zapewniać do niego dostęp, co jest ważne ze względu na konieczność okresowych kontroli stanu technicznego. Z drugiej strony powinno również zapewniać ochronę pracownikom, ze względu na wysoki poziom generowanego hałasu.