Separacja sądowa to jeszcze nie rozwód, ale trzeba pamiętać, że niesie ona z sobą kilka takich samych skutków prawnych. Zanim zdecydujemy się na złożenie takiego pozwu, być może warto udać się pomoc do kancelarii, gdzie radca prawny wyjaśni, jakie skutki niesie separacja dla małżonków i jak przygotować się do rozprawy.

Kiedy możliwe jest orzeczenie separacji?

Przesłanki do separacji zawarte są w artykule 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W art. 61. § 1 czytamy, że „jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.”. W kolejnym artykule ustawodawca stwierdza jednak, iż „orzeczenie separacji nie jest możliwe gdyby miało na tym ucierpieć dobro małoletnich dzieci”. Nie można również jej orzec, gdy „jest to sprzeczne z tak zwanymi zasadami współżycia społecznego.” Podobne uregulowania obowiązują również w przypadku rozwodu.

Różnica pomiędzy separacją a rozwodem polega na tym, że aby doszło do orzeczenia separacji rozkład pożycia pomiędzy małżonkami musi być zupełny, natomiast w przypadku rozwodu – zupełny i trwały.

W czasie separacji stan cywilny się nie zmienia

Ten drobny niuans prawny powoduje, że separacja może być rozwiązaniem dla małżonków, którzy przed podjęciem ostatecznej decyzji o rozwodzie chcą się jeszcze zastanowić, czy nie ma szans na uratowanie związku. Separacja może być również dobrym wyjściem dla tych par, które z różnych powodów nie chcą orzeczenia rozwodu. Trzeba pamiętać, że nie znosi ona więzi małżeńskiej. Małżonkowie będący w separacji nie mogą zatem zawierać kolejnych związków małżeńskich, ponieważ ich stan cywilny nie ulega zmianie.

Inne skutki prawne separacji są bardzo podobne do tych, które niesie ze sobą rozwód. Wraz z orzeczeniem separacji ustaje wspólnota majątkowa. Separacja pozwala wystąpić z wnioskiem o podział majątku. W przypadku śmierci którejś ze stron, nie zachodzi również dziedziczenie ustawowe. Jeśli pozostający w separacji zamieszkują w jednym mieszkaniu, sąd może określić, w jaki sposób będą z niego korzystać.

Choćby tylko z tych powodów, składając wniosek o separację, warto, aby w jej przeprowadzeniu pomogła kancelaria radców prawnych. Tym bardziej, że orzeczenie separacji to także decyzje dotyczące sytuacji niepełnoletnich dzieci małżonków. Sąd ustala prawa rodziców do opieki, decyduje, gdzie będą mieszkać oraz określa czas i sposób kontaktów z drugim rodzicem.

To zawsze sytuacja przejściowa

Radca prawny będzie pomocny w trakcie decyzji związanych z separacją również dlatego, że sąd, orzekając o niej, ma obowiązek ustalenia, kto ponosi winę za rozpad związku. Może to wiązać się z kolejnymi kosztami. Choćby z koniecznością płacenia alimentów na współmałżonka, gdy znacznie pogorszy się jego sytuacja finansowa.